PARAGRAF 218

Paragraf 218 kaznenoga zakona donesen je 1871. godine i ostao je na snazi više od stotinu godina.