PAD NATALITETA

Godine 1933. trećina radno sposobnog stanovništva Njemačke bila je bez posla.

MJERE ŠTEDNJE

Mjere štednje dovele su do masovne nezaposlenosti i drastičnog pada životnog standarda njemačkih radnika.

KRAH I KRIZA

Krah na Wall Street-u! Crni utorak u Americi! Gubici se broje u bilijunima!