MASOVNI POKRET

Komad Cijankalij §218 nastao je u okviru masovnog društvenog pokreta za legalizaciju pobačaja u Njemačkoj. U tom društvenom pokretu sudjelovali su i komunisti i socijaldemokrati, brojne ženske i radničke organizacije, feministi i umjetnici. Po drami Cijankalij §218 snimljen je i film 1930. godine. Scene iz tog filma prikazivane su na masovnim političkim skupovima u okviru predizbornih kampanja. Paragraf 218 bio je sredstvo političke mobilizacije žena. Na svim velikim radničkim štrajkovima i prosvjedima žene su u povorkama nosile transparente protiv paragrafa 218. Na transparentima je pisalo: “Dolje s paragrafom 218! Želimo kruh i mir!”

Posted in 2/8