PAD NATALITETA

Prije Crnog utorka 1929. godine, u Njemačkoj je bilo milijun i 200 tisuća nezaposlenih, što je bilo 7% radno sposobnog stanovništva. Nakon Crnoga utorka, broj nezaposlenih popeo se na 3 milijuna ili na 16%. 1930. godine brojka je narasla na 4 milijuna ili 22%. A 1933. godine zabilježeno je 6 milijuna nezaposlenih. Trećina radno sposobnog stanovništva Njemačke bila je bez posla. Ekonomska kriza odrazila se na stopu nataliteta. Broj rođenih padao je iz godine u godinu. Broj pobačaja je rastao. 1929. godine 800 tisuća žena u Njemačkoj je prekinulo trudnoću. 1930. godine milijun je žena prekinulo trudnoću. 1931. godine vjerovalo se da je broj pobačaja nadrastao broj rođene djece.

Posted in 5/8