PAPINA ENCIKLIKA

Papa Pio XI. objavio je 31. prosinca 1930. godine encikliku Casti Connubii – U braku krepostan. Papa je izrazio zabrinutost naopakim naukama o ćudoređu i lošim običajima koji su se počeli uvlačiti među vjernike. Emancipaciju žena nazvao je kvarenjem ženske duše. Papa je osudio kontracepciju i pobačaj kao opake zločine protiv obitelji i države. Papa je pozvao građanske vlasti da slijede moralni autoritet Crkve u ovim pitanjima. Ova enciklika dovela je do eskalacije masovnog pokreta za legalizaciju pobačaja u Njemačkoj. Pisac ove drame, liječnik i komunist Wolf, u tom je pokretu imao ključnu ulogu.

Posted in 4/8