PARAGRAF 218

Paragraf 218 kaznenoga zakona donesen je 1871. godine, kada je proglašen Njemački Reich. Nakon poraza Njemačkog Reicha u Prvom svjetskom ratu, 1919. godine proglašena je Weimarska Republika. To je bila prva njemačka parlamentarna demokracija. Iako je ekonomija države bila opterećena isplatom ratnih kredita i reparacija, Republika je svojim ustavom obećala uspostavu stabilne socijalne države. Paragraf 218 ostao je na snazi. Godine 1933. Hitler dolazi na vlast. Nacizam je zavladao Njemačkom, zemljom u kojoj je nastao marksizam, zemljom s jakim sindikatima, jakom socijaldemokratskom partijom i najvećom komunističkom partijom izvan Sovjetskog saveza. Nacizam je zavladao bez građanskoga rata, bez generalnog štrajka, bez bilo kakvog oblika masovnog otpora. Weimarska Republika bila je zanimljiv i kratak prekid progresije od imperijalne autokracije do nacističke diktature. Paragraf 218 jasno pokazuje taj kontinuitet – od svoga nastanka, bio je na snazi više od stotinu godina.

Posted in 0/8