SOCIJALNI FAŠISTI

“Socijaldemokrati su socijalni fašisti!” Socijalna demokracija izdaje interese radnika u ključnim trenucima klasne borbe! – Ovo je bila politika KPD-a, Komunističke partije Njemačke koju je odredila Kominterna pod Staljinovim vodstvom. “Nema razlike između komunista i nacista!” – govorili su u SPD-u, Socijaldemokratskoj partiji Njemačke. KPD i SPD odbijali su suradnju bez obzira na posljedice. Te, 1929. godine, i socijaldemokrati i komunisti, ali i nacionalsocijalisti, tražili su podršku i glasove radničke klase.

Posted in 2/8